Print

Reciklažom elektronskih i električnih otpada znatno smanjujemo količine otpada bačene na deponije, čime doprinosimo očuvanju životne sredine jer se u jednom električnom uređaju može naći i do 500 toksičnih komponenti. Jedan od najvažnijih aspekata reciklaže ee-otpada je što se na taj način postiže pravilan tretman čime se dobijaju vredne sirovine, a samim tim smanjuje potreba za upotrebom novih sirovina i električne energije.

Najčešći korišćeni električni uređaji u domaćinstvima su mali kućni aparati (pegle, usisivači, tosteri, fenovi za kosu..) i veliki kućni aparati (frižideri, zamrzivači, mačine za pranje i sušenje veša, rerne, bojleri, klima uređaji...). Ukoliko se nakon provere ispravnosti električnih uređaja, električna oprema pokaže kao neispravna upućuje se na proces demontaže i reciklaže. Proces demontaže se vrši u cilju razdvajanja komponenti koje se mogu iskoristiti kao sekundarne sirovine i komponenata koje zahtevaju poseban tretman.


kexnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru